Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831337322 ДиТра ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Софийско поле" №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на "Аудио видео консулт" ООД чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и специализиран софтуер" BG161PO003-2.1.11-0043-C0001
Конкурентни предимства за „Булармекс – ИК” АД чрез внедряване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.12-0661-C0001
По-висока конкурентоспособност чрез инвестиционна подкрепа за "АМЕКА" ООД BG161PO003-2.1.13-0425-C0001
ИНХОМ-98 повишава конкурентоспособността си, чрез модернизиране на производствения процес BG161PO003-2.1.13-0140-C0001
Увеличаване на приходите и намаляване себестойността на продукцията на „Йотов стоун” ЕООД чрез въвеждане на нова гама продукти с висока добавена стойност BG161PO003-2.1.13-0250-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0112-C0001
Устойчиво развитие чрез технологична модернизация в „Боннер” ООД BG161PO003-2.1.13-0100-C0001
"Разработване на прототип лъчево третиране на медицински и билогични материали" BG161PO003-1.1.05-0149-C0001
Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели BG161PO003-1.1.05-0275-C0001
Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник BG161PO003-1.1.05-0304-C0001
Създаване на инженерингово бюро BG051PO001-1.2.03-1104-C0001
„Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково” BG161PO003-1.1.07-0445-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001
Внедряване на иновативни продукти в Елпром ЗЕМ АД – синхронни реактивни двигатели с разпределена статорна намотка BG161PO003-1.1.07-0239-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз