Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Мариана Кирилова Устаилиева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Предотвратяване на наводнения в община Гоце Делчев от разлива на река Мусомишка и Туфча" BG161PO001-1.4.06-0049-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев BG161PO001-1.4.07-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз