Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 122087425 "Камбана - прес" ЕООД
Седалище Област: София област Oбщина: Пирдоп 2080 Пирдоп гр. Пирдоп, ул. "Ал. Батенберг", бл. 37, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на р.Буновска, с.Буново община Мирково BG161PO001-4.1.04-0046-C0001
Европейски модел за здравословен и безопасен труд BG051PO001-2.3.02-0185-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз