Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201501685 "Трейнър Консулт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Красна поляна III-та част, бл. 31Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация на "МИГ 23"ЕООД BG161PO003-2.1.11-0107-C0001
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на "Виртуална библиотека" във ВТУ "Т.Каблешков" гр.София BG051PO001-4.3.04-0024-C0001
Утвърждаване на "Клъстер зелен товарен транспорт" като фактор за развитие на интернационалния транспорт в България BG161PO003-2.4.01-0031-C0001
"Служителите на МИГ 23 ЕООД, гр. София - принос за качеството на предлаганите продукти" BG051PO001-2.1.16-0077-C0001
Перманентно надграждане на квалификацията на служителите в "Алкомерс" ЕООД BG051PO001-2.1.16-0145-C0001
Адаптивни умения и висок професионализъм в модернизирани условия на пазарни предприятия BG051PO001-2.1.16-0159-C0001
Подобряване на квалификацията на служителите на "Модак" ООД BG051PO001-2.1.16-0144-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане BG051PO002-2.2.14-0023-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Момчилград, по отношение използването на модерни технологии и методи за групова работа. BG051PO002-2.2.15-0165-C0001
Общинска администрация Сливница – модерна и компетентна. BG051PO002-2.2.15-0141-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз