Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121696302 "Харко" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Асен Йорданов 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация на "МИГ 23"ЕООД BG161PO003-2.1.11-0107-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз