Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200285252 "Стройнорм" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. Дианабад, ул. "Никола Габровски", № 61, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население BG161PO001-4.1.04-0060-C0001
Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен BG161PO001-1.4.05-0059-C0001
Мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в община Мизия BG161PO001-4.1.03-0076-C0001
Подобряване на енергийна ефективност на общински образователни институции - ЦДГ "д-р Стайко Стайков" и НУ "П.Хилендарски", община Стрелча BG161PO001-4.1.03-0062-C0001
Изграждане на охранително канали за защита от наводнения, предизвикани от повърхностни води и корекция на дере на територията на град Мизия BG161PO001-4.1.04-0009-C0001
Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин BG161PO001-4.1.04-0017-C0001
Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча BG161PO001-4.1.04-0015-C0001
"Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово" BG161PO005-1.0.06-0019-C0001
„Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” BG161PO001-1.4.09-0021-C0001
Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз