Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име FR65349726760 СТЕРИ ШЕМ
Седалище Държава: Франция (France) Авеню Ели Белак №2 Индустриална зона Паради 95660 Шампан Сюр Оаз Франция
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на „Салвамед” АД чрез инвестиционна подкрепа за технологична модернизация BG161PO003-2.1.06-0223-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз