Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102828176 Вента ДК
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ж.к Братя Миладинови бл.42 ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Технологичната модернизация ни прави конкурентоспособни” BG161PO003-2.1.10-0002-C0001
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на "Вета Фарма" АД BG161PO003-2.3.02-0053-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз