Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115847019 Веман ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Иларион Макариополски" № 71
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Устойчиво развитие чрез технологична модернизация на производството на „ДЕККО” ЕООД BG161PO003-2.1.06-0538-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз