Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114511753 "ВОДНО СТРОИТЕСЛТВО 200" АД- гр. Плевен
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Дойран №136
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Петърнишка бара в с. Градина BG161PO001-1.4.06-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз