Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176258513 Обединение Бекастрой 2012
Седалище Област: София област Oбщина: Самоков 2000 Самоков гр.Самоков, ул."Софийско шосе"36
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Боклуджа, град Самоков, община Самоков BG161PO001-1.4.06-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз