Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име JP04000101480 Miyakoshi Printing Machinery Co. Ltd
Седалище Държава: ЯПОНИЯ (Japan) 1-13-5 Tsudanuma, Narashino city, Chiba 275-0016




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Насърчаване на устойчивото развитие и конкурентните предимства на „Фреш Ап Лейбъл” ООД – внедряване на оборудване за модернизация на печатния процес. BG161PO003-2.1.06-0160-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз