Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108561405 ЕТ "Уникс - Бейджан Емин"
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали гр. Кърджали, бул. "България" №76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Не сме различни BG051PO001-4.1.04-0094-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "д-рПетър Берон" гр.Момчилград BG161PO001-4.1.03-0063-C0001
„Качествен живот в общността” BG051PO001-5.1.04-0146-C0001
„Помощ в дома - заедно за по-добър живот” BG051PO001-5.1.04-0189-C0001
Повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация Момчилград чрез обучения BG051PO002-2.2.08-0068-C0001
Подобряване на ефективността и оптимизиране на структурата на администрацията на община Момчилград BG051PO002-1.1.07-0021-C0001
Подобряване работата на общинските служители чрез повишаване на професионалната компетентност BG051PO002-2.2.12-0108-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на Община Момчилград BG051PO002-2.2.12-0025-C0001
„Център за настаняване от семеен тип – Момчилград” BG051PO001-5.2.12-0054-C0001
Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0058-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Момчилград, по отношение използването на модерни технологии и методи за групова работа. BG051PO002-2.2.15-0165-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз