Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176293852 Гражданско дружество по ЗЗД "Родопи Момчилград"
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Момчилград 6800 Момчилград гр. Момчилград, ул. "Гюмюрджинска" №45
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Н.Й.Вапцаров" и ОУ "д-рПетър Берон" гр.Момчилград BG161PO001-4.1.03-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз