Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176317584 „Алианс консулт” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Джеймс Баучер" 51, ет.17, офис 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - град Видин BG161PO001-1.4.07-0017-C0001
Устойчиво и интегрирано развитие на гр. Велинград BG161PO001-1.4.07-0020-C0001
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие- устойчива Враца" BG161PO001-1.4.07-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз