Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176316540 ДЗЗД „Обединение център за интегрирано развитие на Видин”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, п.к. 1505; ул. „Георги Минчев” № 11-13; ет.3; ап. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие - град Видин BG161PO001-1.4.07-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз