Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130549116 "Интернешънъл Рисорс Мениджмънт" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Бул. България № 60, вх. В, ет. 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на конкурентоспособността на фирма „ОМК” ЕООД чрез въвеждане на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.08-0442-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз