Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160107666 "Румелис"ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив,бул."Христо Ботев"№59
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица BG161PO001-1.1.09-0033-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз