Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176114324 ДЗЗД "Консорциум Урбанико"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1421 гр.София, област София -столица, община Столична ж.к.ЮЖЕН ПАРК бл. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. В. Търново BG161PO001-1.4.07-0001-C0001
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян" BG161PO001-1.4.07-0035-C0001
Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и оценка на политики. BG051PO002-1.3.04-0021-C0001
Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР 2014-2020 BG161PO001-5.3.02-0003-C0001
Зелена и достъпна градска среда в град Велинград BG161PO001-1.4.09-0018-C0001
Инвестиции в бъдещето на Община Благоевград BG161PO001-5.3.02-0001-C0001
Създаване на готовност за следващият програмен период BG161PO001-5.3.02-0013-C0001
"Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г." BG161PO001-5.3.03-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз