Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125544295 "Стил профил" ООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище Търговище, ул. "Палаузов" 9 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
От обучение към заетост BG051PO001-1.1.07-0062-C0001
Развитието на човешките ресурси в Къневи груп-гаранция за успех BG051PO001-2.1.16-0104-C0001
"Политики за здравословен и безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз