Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175273170 СИМ Консултинг ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1164 гр. София, ул. ”Света гора” № 42, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция BG161PO001-3.1.03-0019-C0001
Повишаване на ефективността на управление на производствените процеси в Елит – Стил ЕООД BG161PO003-2.1.12-0868-C0001
Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън BG051PO002-2.5.01-0008-C0001
Повишаване конкурентоспособността на “ФИЛ-КО” ЕООД чрез разширяване на дейността и обновяване на производството BG161PO003-2.1.13-0325-C0001
Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч BG161PO001-3.2.02-0020-C0001
Нетера САТ BG161PO003-2.1.13-0066-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация - община Своге BG051PO002-2.2.08-0176-C0001
Общинска администрация Вършец – компетентна и ефективна BG051PO002-2.2.08-0204-C0001
Нови подходи за социално включване на уязвимите групи в община Своге BG051PO001-7.0.07-0213-C0001
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН BG051PO002-1.1.07-0054-C0001
Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски BG051PO002-1.3.07-0029-C0001
Oбщина Иваново – модерна администрация, прилагаща в партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели BG051PO002-1.3.07-0181-C0001
Координиране и хармонизиране на местни политики за устойчиво развитие на община Вършец BG051PO002-1.3.07-0176-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация със заинтересованите страни в община Пордим BG051PO002-1.3.07-0165-C0001
Повишаване на капацитета и ефективността на общинската администрация в община Своге BG051PO002-2.2.12-0130-C0001
Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска администрация- община Левски BG051PO002-2.2.12-0067-C0001
Компетентна и ефективна общинска администрация – община Иваново BG051PO002-2.2.12-0131-C0001
Компетентно и ефективно обслужване на обществото и гражданите от служителите в Държавна агенция “Архиви” BG051PO002-2.2.12-0061-C0001
Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА) BG051PO002-3.2.04-0005-C0001
Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец BG051PO002-2.2.15-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз