Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131135755 "И-Финанси" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул."Бачо Киро"№49,ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "П.Хилендарски" и ОДЗ "Вяра, надежда и любов" гр.Златица BG161PO001-4.1.03-0088-C0001
Повишаване на компетенциите и административния капацитет на служителите на община Съединение BG051PO002-2.2.08-0149-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Никола Козлево BG051PO002-1.3.07-0001-C0001
Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай BG051PO002-1.3.07-0016-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в община Рудозем BG051PO002-1.3.07-0013-C0001
Въвеждане на механизъм за наблюдение и контрол при създаване и изпълнение на стратегически документи в община Съединение BG051PO002-1.3.07-0002-C0001
Партньорство при стратегическо планиране и контрол в реализацията на общински политики в община Белица BG051PO002-1.3.07-0004-C0001
Формулиране и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол при формиране и реализация на общински политики в община Якоруда BG051PO002-1.3.07-0006-C0001
Координация и партньорство при стратегическото планиране в община Садово BG051PO002-1.3.07-0010-C0001
Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми BG051PO002-1.3.07-0005-C0001
Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики BG051PO002-1.3.07-0102-C0001
"Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие Провадия 2020" BG161PO001-5.3.03-0017-C0001
„Внедряване на система за финансово-икономическа диагностика на бизнеса в реално време” BG161PO003-1.1.07-0600-C0001
Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при изготвянето и реализацията на общински стратегически планове и програми BG051PO002-1.3.07-0020-C0001
Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики на община Павликени BG051PO002-1.3.07-0015-C0001
Развитие на ефективна администрация чрез повишаване на компетенциите и капацитета на служителите на община Съединение BG051PO002-2.2.15-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз