Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201725690 "БММС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София,ж.к. Кв.Манастирски ливади,бул.България №
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и популяризира-не на културно-историчес-кия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина” BG161PO001-3.1.02-0083-C0001
Сградите на ЦДГ Роза, блок Б ЦДГ Роза (ясли, ЦДГ Слънчево детство, ОДЗ "Приказен свят" и НУ "Неделя Петкова", гр. Сопот-с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.1.09-0049-C0001
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА BG161PO001-3.2.02-0006-C0001
Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини BG161PO001-3.2.02-0016-C0001
По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен BG161PO001-3.2.02-0032-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията. BG051PO002-2.2.15-0113-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни BG051PO002-2.2.15-0133-C0001
Усъвършенстване на структурата и насърчаване на организационното развитие на Национална служба по зърното (НСЗ) BG051PO002-1.1.08-0006-C0001
Повишаване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Национална служба по зърното (НСЗ) BG051PO002-2.2.17-0003-C0001
Създаване на информационно-комуникационна среда в системата на Националната служба по зърното (НСЗ) в условията на оперативна съвместимост BG051PO002-3.2.06-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз