Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040241849 НЮ-ТЕК ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к Люлин бл.517, вх.Е, ап.167
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширяване и модернизиране на съществуващо производство на генератори на сигнали аксесоари за тях BG161PO003-2.1.06-0334-C0001
„Технолигична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на " Бултех-2000"ООД” BG161PO003-2.1.11-0167-C0001
Повишаване конкурентоспособността на СЕНТИЛИОН ООД, чрез технологична модернизация и подобрен производствен мениджмънт BG161PO003-2.1.11-0055-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на устойчиво развитие чрез инвестиции в технологично обновление и разширяване на производството на фирма „Боуви – България” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0421-C0001
Технологична модернизация чрез усвояване на производството на иновативна серия продукти с цел диверсификация на продуктовата гама BG161PO003-2.1.13-0286-C0001
"Устройства за защита на радиокомуникационна апаратура от високоволтови смущения и попадения на мълнии с подобрени параметри" BG161PO003-1.1.05-0226-C0001
"Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в МГУ" BG161PO003-1.2.04-0049-C0001
Внедряване на иновативни продукти в Елпром ЗЕМ АД – синхронни реактивни двигатели с разпределена статорна намотка BG161PO003-1.1.07-0239-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз