Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Васка Тодорова Гелина
Седалище




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Насърчаване конкурентоспособността на Токуда Хоспис ЕООД, чрез въвеждане на системи за управление, съгласно международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0406-C0001
Процесно-ориентирана електронна система за анализ и оценка на санитарния риск BG161PO003-1.1.01-0191-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА GENERIC FRAME ONLINE STUDIO : ИНОВАТИВНА НА СВЕТОВНО НИВО ИНТЕГРИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ BG161PO003-1.1.01-0249-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ИНТЕХНА” АД чрез изграждане на високотехнологичен роботизиран участък за производство на иновативна гама от изделия – поставки за врати на хладилници „Комфорт” и „Премиум” BG161PO003-2.1.13-0326-C0001
ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЛИЦА, ПОДЛОЖЕНИ НА ВИСОКИ ФИЗИЧЕСКИ НАТОВАРВАНИЯ BG161PO003-1.1.05-0047-C0001
Иновативна система за повишаване енергийната ефективност чрез екопроектиране на нови детайли за производство на асинхронни електродвигатели BG161PO003-1.1.05-0275-C0001
Стартиране иновативната дейност на „Инотекс” ООД – Създаване на антимикробeн полиамидно-полипропиленов текстилен имплант с наночастици /АПТИН/ за хирургията BG161PO003-1.1.05-0300-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз