Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130227325 Сибола 2000 ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. Изток, ул. Райко Алексиев, 46 А, ет. 2, ап. 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подобряване на условията на труд в "Сибола 2000" ООД 05.09.2013 48 837 48 837 0 48 836 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на „МБМ Металуърк“ ЕООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване и софтуерна система в производството BG161PO003-2.1.13-0446-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „СЛ ИНДЪСТРИС“ ЕООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството BG161PO003-2.1.13-0523-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ''Е.МИРОЛИО'' ЕАД чрез утилизация на отпадаците и въвеждане на енергоефективни мерки BG161PO003-2.3.01-0039-C0001
Разработване на иновативен софтуер за автоматизирано проектиране на управление на дискретни процеси, зададени чрез словесното им описание. BG161PO003-1.1.05-0049-C0001
“Разработване на иновативен универсален мултиплатформен софтуерен продукт в стартиращо иновативно предприятие” BG161PO003-1.1.05-0001-C0001
Разработване на приложение" Захранвай ме" за мобилни устройства с интегрирани оперативни системи" смартр фони BG161PO003-1.1.05-0194-C0001
"Разработване на иновативна софтуерна система за управление и мониторинг на актуалното техническото състояние на МПС" BG161PO003-1.1.06-0103-C0001
Разработване на иновативна застрахователна платформа BG161PO003-1.1.05-0299-C0001
Въвеждане на система от софтуерно и хардуерно оборудване за управление на работните процеси и обслужването на клиенти и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Кабелнет” ООД BG161PO003-2.1.12-0263-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Прайс Интернешънъл” ЕООД чрез внедряване на облачна мулти-канална комуникационна сфера (Cloud Multi-channel communication sphere - CMCCS) BG161PO003-1.1.07-0231-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Глобал Консултинг” ЕООД чрез внедряване на иновативния продукт „Глобално Застрахователно Моделиране” BG161PO003-1.1.07-0477-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз