Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131454863 "Булмакметал" EООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Николай Хайтов" 2А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на пазарния дял на Александрис Инженеринг ЕООД чрез обогатяване на продуктовата гама BG161PO003-2.1.06-0586-C0001
Технологична модернизация на производстжото на "Металарго"АД BG161PO003-2.1.11-0014-C0001
Инвестициите в модерно оборудване - средство за устойчив растеж на "Би Ем Ес Продъкшън" ООД BG161PO003-2.1.11-0086-C0001
"Стартиране на иновативно производство и въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес" BG161PO003-2.1.11-0036-C0001
Технологична модернизация в "КА Инженеринг" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0179-C0001
Увеличаване конкурентните предимства на Хидропневмотехника АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0060-C0001
Технологична модернизация на „ЗКУ” АД BG161PO003-2.1.13-0495-C0001
Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на Дида-70 СД BG161PO003-2.1.13-0491-C0001
Инвестиции за внедряване в производството на иновативен продукт "Орбитален хидромотор с намален обем" BG161PO003-1.1.07-0207-C0001
Внедряване в производство на обществено осветително тяло с иновативна система за сглобяване BG161PO003-1.1.07-0478-C0001
„Внедряване в редовно производство на екологична нисконапорна турбина тип „Каплан” с иновативен механизъм за завъртане на лопатките на работното колело” BG161PO003-1.1.07-0538-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз