Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102937300 "Ванг" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас BG161PO001-1.4.07-0025-C0001
Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра 2014-2020 г. BG161PO001-1.4.07-0019-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ямбол BG161PO001-1.4.07-0024-C0001
"Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна" BG161PO005-1.0.07-0018-C0001
"Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик". BG161PO005-1.0.07-0020-C0001
"Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения" BG161PO001-4.1.04-0043-C0001
Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Златоград BG161PO001-5.3.03-0025-C0001
Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра BG161PO001-5.3.03-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз