Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200906150 "ПРИНТЕРДЖЕТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Александър Стамболийски" №29
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"С нови възможности отново на работа" BG051PO001-5.1.02-0026-C0001
Съпричастност към хората с невромускулни заболявания BG051PO001-5.1.05-0007-C0001
„Социални услуги в домашна среда – качествени социални услуги на територията на Община Сатовча” BG051PO001-5.1.04-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз