Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Анна Николова Тасева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребности (дестинация – Варна, време – 21 век) BG051PO001-4.1.04-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз