Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812238031 " ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ " ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ж-к " Лазур " ул.Васил Петлешков № 76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
"Социално предприятие за озеленяване и благоустройство - община Стралджа" BG051PO001-5.1.02-0010-C0001
Подобряването на условията на труд - фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД BG051PO001-2.3.02-0253-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в "НЕОХИМ" АД BG051PO001-2.3.02-0191-C0001
Отговорни и здрави BG051PO001-2.3.02-0021-C0001
Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в Балнеохотел Поморие АД за рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси BG051PO001-2.3.02-0320-C0001
Подобряване на условията на труд в Лукойл Нефтохим Бургас АД BG051PO001-2.3.02-0345-C0001
Усъвършенстване на условията на труд в Геа строй ООД BG051PO001-2.3.02-0312-C0001
"Допълнителни мерки за подобряване на безопасността при работа BG051PO001-2.3.02-0276-C0001
Безопасен труд-устойчиво развитие BG051PO001-2.3.02-0406-C0001
Подобряване условията на труд в "ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ - БЪЛГАРИЯ" АД BG051PO001-2.3.02-0252-C0001
Строим Безопасно BG051PO001-2.3.02-0409-C0001
Усъвършенстване на организацията на труда и подобряване на условията за работа в К & С КОЦЕВ И ЦВЕТАНОВ ООД BG051PO001-2.3.02-0307-C0001
Здравословни работни места BG051PO001-2.3.02-0408-C0001
Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в "Борела" ЕООД за повишаване ефективността на производството и производителността на труда BG051PO001-2.3.02-0301-C0001
"Звено за услуги в домашна среда" BG051PO001-5.1.04-0181-C0001
Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в Община Малко Търново BG051PO001-5.1.04-0087-C0001
"Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в "ЗММ-Враца" АД за повишаване безопасността на труда, ефективността на производството и производителността на труда" BG051PO001-2.3.03-0315-C0001
"Безопасни и здравословни условия на труд в МБАЛ "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0173-C0001
"По-добра работна среда за по-ефективен труд" BG051PO001-2.3.03-0442-C0001
"Здраве и безопасност при работа" BG051PO001-2.3.03-0061-C0001
"Здраве и безопасност на работното място в "Стронг строй"ООД" BG051PO001-2.3.03-0508-C0001
"Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа" BG051PO001-2.3.03-0906-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД" BG051PO001-2.3.03-0670-C0001
"Подобряване условията на труд за служителите във "ВИКИС ХИДРАВЛИКС" ООД" BG051PO001-2.3.03-1112-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в "Топлофикация-Разград" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0044-C0001
Повишаване производителността на труда в "Солвей Соди" АД BG051PO001-2.3.03-0390-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Елхим-Искра" АД" BG051PO001-2.3.03-0624-C0001
Повишаване на колективната и лична безопасност при работа и усъвършенстване на организацията на труда в Балкан Стийн Инженеринг ООД BG051PO001-2.3.03-0975-C0001
Подобряване условията на работа в Холсим България АД BG051PO001-2.3.03-0277-C0001
"Подобряване на условията на труд в "БИОВЕТ" АД" BG051PO001-2.3.03-0504-C0001
"Инициатива за безопасен труд в производството на Фактор ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0258-C0001
Инвестиция за безопасен труд BG051PO001-2.3.03-0592-C0001
"Подобряване организацията при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в "Идеал Стандарт – Видима" АД за повишаване на ефективността на производство и производителността на труда" BG051PO001-2.3.03-1123-C0001
"Подобряване на условията за безопасен труд в "ТЕРЕМ-ОВЕЧ" ЕООД " BG051PO001-2.3.03-0419-C0001
"По-добри условия на труд в "Пристанище Варна" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0479-C0001
"Безопасен труд във "Вайс-профил"ООД BG051PO001-2.3.03-0714-C0001
Повишаване ефективността на организацията на труда и подобряване на условията на работа на персонала в "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" ЕАД BG051PO001-2.3.03-0310-C0001
Здравословна работна среда - отговорност на всеки европейски работодател BG051PO001-2.3.03-0519-C0001
"Безопасен труд в „Горубсо – Кърджали” АД" BG051PO001-2.3.03-0227-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД" BG051PO001-2.3.03-0788-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0789-C0001
Повишаване безопасността и подобряване условията на труд на служителите в хлебопекарна на ГЕОМАКС ООД BG051PO001-2.3.03-0006-C0001
Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в Техномашпрогрес ООД BG051PO001-2.3.03-0851-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз