Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200371616 Формс
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас, ул. Хр. Ботев 99
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 в МБАЛ "Дева Мария" BG161PO003-2.1.08-0042-C0001
"Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване" BG051PO001-5.1.02-0032-C0001
Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи BG051PO001-4.1.04-0068-C0001
Безопасен труд за МЦ "Света София" BG051PO001-2.3.02-0363-C0001
По-здрави и по-трудоспособни на работното място в МБАЛ Дева Мария BG051PO001-2.3.02-0364-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап BG161PO005-1.0.06-0069-C0001
"Отново на училище" - реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в общ. Камено" BG051PO001-4.1.06-0029-C0001
Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас BG051PO002-1.1.04-0011-C0001
Здравословна работна среда - отговорност на всеки европейски работодател BG051PO001-2.3.03-0519-C0001
„У дома” BG051PO001-5.2.12-0009-C0001
Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас BG051PO002-1.3.07-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз