Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131042105 Арт Електроник ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Люлин бл.504,вх.В,ет.4,ап.80
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Аз мога – дай ми шанс BG051PO001-4.1.04-0138-C0001
Технологично обновление в „РОДИЗ” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0404-C0001
"Съвременна организация на трудовата дейност в "ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД" BG051PO001-2.3.02-0274-C0001
Заедно в училище, заедно в живота! BG051PO001-4.1.05-0089-C0001
Урок по толерантност BG051PO001-4.1.05-0106-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз