Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107551085 ЦПО към РС на ТПК В.Търново ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул.Юрий Венелин 8, вх.А, ет.2, ап.4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Шанс за реализация 16.04.2013 183 761 183 761 0 183 749 12,13 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Заедно BG051PO001-1.1.10-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз