Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121015056 Агенция за социално подпомагане
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1051 София ул. "Триадица" 2 Главна дирекция "Социално подпом
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„СОЦИАЛНА УСЛУГА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ” 25.09.2008 10 935 987 10 935 987 0 10 940 647 12,00 Приключен
Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управлението на приоритетна ос 5 на ОП РЧР 12.11.2008 4 213 923 4 213 923 0 4 213 923 97,37 Приключен
"Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване" 25.05.2009 8 541 363 8 541 363 0 8 541 363 80,17 Приключен
Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане” /Д „СП”/ - община Видин 25.09.2009 19 587 19 587 0 19 600 30,00 Приключен
Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане”, община Шумен (Д „СП” – Шумен) 25.09.2009 176 343 176 343 0 176 343 30,00 Приключен
Техническа помощ - АСП 12.11.2008 413 656 413 656 0 413 656 13,80 Приключен
Социална услуга за качествен живот - фаза 2 07.01.2010 24 408 499 24 408 499 0 24 403 809 15,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 167 986 682 167 986 682 0 167 955 452 53,47 Приключен
Техническа помощ АСП 2010 01.11.2010 320 108 320 108 0 320 108 12,13 Приключен
Техническа помощ АСП 2011 23.06.2011 405 233 405 233 0 405 233 12,00 Приключен
Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване качеството и ефективността на социалната работа 24.08.2011 10 649 618 10 649 618 0 10 649 618 53,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 29 675 240 29 675 240 0 29 676 551 51,77 Приключен
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" 03.10.2011 4 602 388 4 602 388 0 4 602 388 51,67 Приключен
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Харманли, Димитровград и Хасково” 21.01.2012 167 886 167 886 0 167 886 27,00 Приключен
Модернизиране ДСП в общини Лом, Бяла Слатина, Мездра 21.01.2012 140 384 140 384 0 140 384 27,00 Приключен
Модернизиране на дирекции "Социално подпомагане" (ДСП) в общини Пазарджик, Септември, Белово, Велинград, Панагюрище, Пещера 21.01.2012 305 052 305 052 0 305 052 24,00 Приключен
Модернизиране ДСП в общини Добрич, Силистра, Дулово 21.01.2012 398 938 398 938 0 396 655 24,00 Приключен
Модернизиране на ДСП в общини Кюстендил и Перник 21.01.2012 101 164 101 164 0 99 784 27,00 Приключен
Модернизиране на ДСП в общини Сливен, Нова Загора, Ямбол 21.01.2012 299 027 299 027 0 299 027 27,00 Приключен
Модернизиране ДСП в общини Русе и Свищов 21.01.2012 210 279 210 279 0 210 279 27,00 Приключен
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Казанлък, Раднево, Чирпан” 21.01.2012 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Модернизиране ДСП в общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Габрово 21.01.2012 101 596 101 596 0 101 596 27,00 Приключен
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Кърджали и Смолян” 21.01.2012 182 225 182 225 0 179 686 47,00 Приключен
Модернизиране ДСП в общини Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански 21.01.2012 111 025 111 025 0 125 444 27,00 Приключен
Модернизиране ДСП в общини Варна, Аксаково, Провадия, Аврен 21.01.2012 0 0 0 0 28,00 Прекратен
Модернизиране на ДСП в общини Пловдив, Родопи, Куклен, Асеновград, Карлово, Сопот, Първомай, Садово, Стамболийски, Раковски 21.01.2012 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Модернизиране ДСП в общини Ботевград, Костинброд, Самоков 21.01.2012 0 0 0 0 24,00 Прекратен
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Разград, Попово и Търговище” 21.01.2012 161 497 161 497 0 177 075 28,27 Приключен
Модернизиране ДСП в общини Долна Митрополия, Долни Дъбник, Троян, Ловеч и Червен бряг 21.01.2012 129 328 129 328 0 126 775 27,00 Приключен
Модернизиране на ДСП в Столична община 31.05.2012 74 940 74 940 0 85 379 24,00 Приключен
Модернизиране ДСП в общини Бургас, Айтос, Поморие, Созопол, Камено 03.07.2012 - 350 - 350 0 107 854 42,00 Прекратен
"Подкрепа на АСП за управление на Средносрочна рамкова инвестиционна програма, финансирана по Оперативна програма Регионално развитие" 24.08.2012 75 469 75 469 0 139 646 24,00 Приключен
Техническа помощ АСП 2012 27.03.2012 780 725 780 725 0 780 725 12,00 Приключен
И.Д.Е.Я. за Европа 2014-2020 г. 03.10.2012 425 220 425 220 0 425 220 21,27 Приключен
Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица 16.01.2013 376 823 376 823 0 428 619 29,00 Приключен
Техническа помощ 2013 г. АСП 22.04.2013 1 397 737 1 397 737 0 1 397 737 12,00 Приключен
Техническа помощ АСП 2014 12.12.2013 1 129 492 1 129 492 0 1 129 492 8,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане 22.04.2014 70 508 70 508 0 70 508 18,57 Приключен
Техническа помощ АСП 23.06.2014 475 272 475 272 0 475 272 4,00 Приключен
„Агенция за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация“ 27.08.2014 62 686 62 686 0 62 686 12,00 Приключен
Техническа помощ АСП 18.12.2014 276 720 276 720 0 276 720 2,00 Приключен
Техническа помощ АСП 01.03.2015 - 31.05.2015 18.02.2015 308 679 308 679 0 308 679 3,00 Приключен
Техническа помощ АСП 01.06.2015 - 30.09.2015 04.06.2015 351 571 351 571 0 351 571 4,00 Приключен
Техническа помощ АСП 01.10.2015 г. - 31.12.2015 г. 07.10.2015 348 798 348 798 0 348 798 3,03 Приключен
"АЛТЕРНАТИВИ - ФАЗА 2" 03.12.2015 12 714 914 12 714 914 0 12 714 914 12,00 Приключен
Финансов план 01.01-31.08.2008 г. 21.12.2015 70 593 70 593 0 70 593 97,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз