Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200229912 Ай Кю Серт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1407 София район р-н Лозенец ул. БАНАТ No 19, ет. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Система за управление на качеството във фирма “ПК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД BG161PO003-2.1.08-0501-C0001
"Безопасни условия на труд в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД-Монтана" BG051PO001-2.3.03-0357-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз