Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200478657 "Одит Виктори" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Средец ул. Проф. Никола Михайлов No 6, ет. 5, ап. 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на международен стандарт СИУИС ISO 27001 в Ай Ти Си И ООД с цел подобряване конкурентните позиции на предприятието BG161PO003-2.1.08-0627-C0001
Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник BG161PO001-1.1.11-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз