Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ATATU61959517 ИСМ Индъстриал Съплай енд Машинъри Трейд ГмбХ
Седалище Държава: Австрия (Austria) град Виена, ул. Сименсщрасе №61
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността на „ПОЛИПРИНТ” ООД чрез технологична модернизация на производственото оборудване BG161PO003-2.1.06-0389-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз