Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201550885 Искра груп ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе бул. Цар Освободител № 155
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ФромРома BG051PO001-7.0.01-0003-C0001
Социализация чрез образователна интеграция BG051PO001-4.1.05-0049-C0001
Осигуряване на организиран транспорт за работещите в А.Л.ФИЛТЪР ООД BG051PO001-2.2.03-0119-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз