Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117605866 АСПРО МГ ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. Гоце Делчев № 28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ФромРома BG051PO001-7.0.01-0003-C0001
Без граници в заетостта BG051PO001-7.0.07-0048-C0001
Институционално изграждане и разширяване на пазарните позиции на дизайн клъстер „ГРИД– Лаборатория за дизайн и развитие“ BG161PO003-2.4.02-0127-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз