Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200400772 С.Р.И. България ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Ал. Малинов" № 87, ет8, ж.к. Младост 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005 в дейността на „Профит” ООД BG161PO003-2.1.08-0283-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз