Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130858148 "Маркет България" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Климент Охридски" 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Престиж и ефективност с ISO 9001: 2008 и IT технологии BG161PO003-2.1.08-0632-C0001
„Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък” BG161PO003-2.2.01-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз