Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200590250 "КОНФОРМИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Първомай 4270 Първомай ул. "Витоша" № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване качеството и безопасността на продукта в "Афродита хотелс" ООД чрез покриване на изискванията на стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22 000: 2005 BG161PO003-2.1.08-0123-C0001
" Био Фреш" ООД- модернизация и развитие BG161PO003-2.1.11-0173-C0001
Инвестиции и модернизация в "Елитком" ООД BG161PO003-2.1.11-0185-C0001
АСИП-МДЦ КАСПЕЛА – еталон за здравна помощ BG161PO003-2.1.12-1087-C0001
Насърчаване на развитието на „ФАТ” ЕООД с грижа към околната среда BG161PO003-2.1.12-1093-C0001
„ЕЛИТКОМ” ООД – конкурентоспособност и нови перспективи BG161PO003-2.1.12-1101-C0001
Конкурентните предимства на „Апекс - сервиз” ООД BG161PO003-2.1.12-1105-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на „БИТТЕЛ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1106-C0001
„ТЕКОМ” ООД – ЕТАЛОН ЗА КАЧЕСТВО И ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В СТРОИТЕЛСТВОТО BG161PO003-2.1.12-1108-C0001
Подобряване на екологичните резултати в “КМД” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1114-C0001
Качество и сигурност на информацията в „Адроит Електроникс” ЕООД BG161PO003-2.1.12-1129-C0001
ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО В ЛАБОРАТОРИЯ ПИСАНЕЦ BG161PO003-2.1.12-1138-C0001
„ХЕЛИОС - МЕТАЛ ЦЕНТЪР” ООД – УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ BG161PO003-2.1.12-1177-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Протей - М“ ЕООД BG161PO003-2.1.13-0383-C0001
Конкурентни възможности за СД „ХИК-91 Пацев и сие“ BG161PO003-2.1.13-0245-C0001
Повишаване на конкурентните предимства на "Глория-2001" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0235-C0001
„Костов – 69” ЕООД – напредък чрез модернизация BG161PO003-2.1.13-0077-C0001
Подобряване условията на труд във фирма Коди - 07 ООД чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и машини от ново поколение, премахващи тежкия физически труд и съхраняващи здравето на работниците, и въвеждане на международна система за безопасност на труда OHSAS 18001 и сертифициране според изискванията на стандарта BG051PO001-2.3.02-0352-C0001
Подобряване условията на труд в ЕТ "Кемал Бозов" BG051PO001-2.3.02-0047-C0001
Конкурентно бъдеще за "Хелиос-Метал Център" ООД BG161PO003-2.1.13-0418-C0001
"Подобряване условията на труд в "ДАИКС" ООД" BG051PO001-2.3.03-0242-C0001
"Подобряване условията на труд в "Радио СОТ" ООД" BG051PO001-2.3.03-0495-C0001
"Подобряване условията на труд в "КОСТОВ - 69" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0246-C0001
"Подобряване условията на труд в ЕТ "Иван Петков" BG051PO001-2.3.03-0775-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз