Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201827364 "Некст Дженерейшън сървисез" ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Смолян 4700 Смолян ул. "Полк. Дичо Петров" 26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем" BG051PO001-5.1.02-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз