Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176309406 ДЗЗД"ППМ-ЕПК Тутракан"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1680 София район Красно село, ж.к. Борово, бл.235, вх. А, ет.2, ап.А5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан" BG161PO005-1.0.07-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз