Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176222710 ДЗЗД "Медицински софтуерни системи"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, бул."Стефан Стамболов" №50
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Здравноосигурителен фонд "Медико-21" АД - качество и конкурентоспособност BG161PO003-2.1.08-0121-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз