Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000159700 Община Чупрене
Седалище Област: Видин Oбщина: Чупрене 3950 Чупрене ул. “Асен Балкански” № 55, с.Чупрене, община Чупрене, област Видин, п.к. 3950
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина" 17.01.2012 252 514 252 514 0 252 514 43,00 Приключен
Енергоефективни мерки в ОУ "Академик Михаил Димитров" и ОУ "Христо Ботев", община Чупрене 27.02.2012 388 039 388 039 0 329 833 18,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в Община Чупрене, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности 13.05.2013 74 736 74 736 0 74 736 12,00 Приключен
Оптимизиране на административната структура на Община Чупрене 15.01.2014 71 502 71 502 0 71 502 12,00 Приключен
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на политики на Община Чупрене 15.01.2014 67 312 67 312 0 67 312 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” 28.06.2011 64,03 Приключен
Уикенд Северозапада 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз