Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101508337 „АКТИВ ОДИТ” ООД, гр. Благоевград
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр. Благоевград 2700, ул. „Полковник Димов” №1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй" BG161PO005-1.0.06-0005-C0001
„Социални услуги в домашна среда – качествени социални услуги на територията на Община Сатовча” BG051PO001-5.1.04-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз