Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 812158756 "КОМПЛЕКС" ООД
Седалище Област: Бургас Община: Бургас 8000 Бургас ул. Константин Величков 34 ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0033-C0001
„Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” BG161PO001-1.1.01-0082-C0001
УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК - БУРГАС BG161PO001-1.4.03-0019-C0001
Подобряване на социалните услуги за деца в риск на територията на Община Бургас чрез разкриване и предоставяне на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” BG051PO001-5.2.06-0130-C0001
Интегриран градски транспорт на Бургас BG161PO001-1.5.01-0001-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен"ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0028-C0001
Завръщане в Бургас- минало, настояще и бъдеще BG161PO001-1.1.10-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз