Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200595087 "ТММ консулт" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София ж.к. Младост, бл. 49р вх.5, ет.3, ап. 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) и БДС EN ISO 27001:2007 във „Вектор 97” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0380-C0001
РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГОИЗТОЧНИЦИ BG161PO003-2.4.02-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз